forside   Barnløshed   Gynækologi   Brystundersøgelse   Forskning   Information Privat

Lidt om mit professionelle liv

Jeg er læge og speciallæge fra Københavns Universitet. Jeg har taget en medicinsk doktorgrad over emnet: Ultralydvejledt punktur i IVF-behandling. Jeg var med på det første hold i Danmark, som foretog IVF-behandling. Jeg var den første i landet, som skrev videnskabeligt om ultralydscanning af ægblærer, follikler; jeg var faktisk den første og eneste i landet, som scannede follikler. Det var i 1980. Jeg var ansat på Rigshospitalets ultralydsafsnit på gynækologisk afdeling og hovedopgaven var at ultralydscanne fostre og tage fostervandsprøver. Jeg har foretaget omkring 3.500 fostervandsprøver. Det var oplagt, at overføre teknikken fra fostervandsprøve tagningen til folliklerne, og tage æggene ud ved at suge folliklerne tomme med nål og sug under ultralydvejledning. Det gjorde vi så! Mig og sygeplejerske Merete Kjellow, som ses til venstre på fotoet.
 
De første forsøg foregik i forbindelse med laparoskopi (kikkertundersøgelse) i fuld bedøvelse; snart kunne vi gøre det som på fotoet i lokal bedøvelse. Der blev høstet æg fra allerførste forsøg den 2. december 1980.
Ultralydbilledet nedenfor er fra denne den allerførste ægudtagning med ultralyd. Apparaterne var ringere end nu og billederne tilsvarende dårligere. Pilen peger på nålespids ekkoet. Nålespidsen står i urinblæren (som er sort) lige over folliklerne. De ses som let uskarpe mørke områder midt i det hvide nedenunder. Det er dem, som skal rammes og suges ud. Og det lykkedes!
 
Mange troede ikke på metoden og i mange år fik de fleste patienter i Verden laparoskopi, når de skulle have høstet æg til deres IVF-behandling. De første rapporteringer fik jeg i hovedet igen af de videnskabelige tidsskrifter. Man troede simpelthen ikke, det kunne være rigtigt. Langsomt vandt metoden indpas, dog mange steder i fuld bedøvelse. Efter nogle år kom metoden med ultralydvejledt ægudtagning gennem skeden og det er nu den foretrukne metode i fertilitetsbehandling. Mine videnskabelige artikler, der beskriver metoderne og deres gennemprøvning ses under ”Videnskabelige publikationer”.
Jeg har i en periode været ansat som senior stipendiat under Kræftens Bekæmpelse. Det var for at færdiggøre studier over ultralydscanning af testiklerne. Min teori er, at ultralydscanning af testiklerne kan afsløre tegn på begyndende testikelkræft. Jeg har udført studier på mænd fra SAS og mænd på session. Det var for at få et billede af normale mænd. Jeg har også scannet mænd med dårlig sædkvalitet, mænd med testikelkræft og mænd med testikler udenfor pungen; desuden mænd, som stod for at skulle opereres på mistanke om testikelkræft, og en del drenge, hvor testiklen ikke var trængt ned samt drenge med leukæmi. Studierne er bekræftet med vævsprøver og sædprøver og bekræfter teorien. Se ”Videnskabelige publikationer”.
Jeg var ansat på Hamlet i 7 år og var leder og overlæge på den gynækologiske afdeling, hvor jeg opererede og foretog IVF-behandling. Det er mig til højre på operationsstuen. Jeg udførte den første operation på Hamlet.
 

I 1997 købte jeg en deltidspraksis i Charlottenlund og besluttede at tilbyde patienterne ultralydscanning af brysterne som alternativ til mammografi. Jeg havde opdaget at undersøgelse af brysterne med hænderne var helt utilstrækkeligt til at undersøge for kræft. Store multicenter undersøgelser har bekræftet, at det er ren plat. Det er ikke muligt med bare nogenlunde sikkerhed hverken at påvise eller afvise brystkræft. Jeg havde også fået en fornemmelse af, at mammografi var rimelig usikker. Jeg sørgede for, at det blev noteret i et felt på journalen, når jeg havde ultralydscannet brysterne; jeg registrerede dato og fund. Hvis der var noget, der kunne give mistanke om kræft henviste jeg til mammografi eller operation. Det blev til en 10 års opfølgning og den blev efter tilladelse fra Datatilsynet sat overfor Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen. (Suzan Lenz: Breast ultrasound in office gynecology - ten years of experience. European J Ultrasound 32(2011)3-7). Det viste sig, at være en hel del mere sikkert end mammografi, men selvfølgelig ikke 100% sikkert. På dette tidspunkt havde diskussionen om mammografi screening nået et skingert højdepunkt og ud fra en case med en patient med udbredt kræft indklagede brystkirurgerne på Herlev Hospital mig til embedslægen for at ultralydscanne bryster. Patienten havde udbredt modermærkekræft med metastaser til mange organer og hun havde også en kræftknude i brystet. Det var 5 måneder efter, at jeg havde undersøgt hendes bryster.
  Med følelse af at jeg havde en god sag og for at sætte fokus på brystundersøgelser lod jeg mig interwieve til 21-Søndag. Det skulle jeg aldrig have gjort. Interwievet var helt overredigeret og forvrænget og det viste mig som den dybt angrende læge, som ser ned i gulvet. Klippet var taget mens fotografen indstillede kameraet, som han sagde. Så var der lagt overspeak oveni.
  Nu kan Sundhedsstyrelsen på banen – de havde jo også fået en anmeldelse fra brystkirurgerne.
De følgende år kørte Sundhedsstyrelsen et hetz mod mig med møder i Styrelsen, hvor man anklagede mig for lidt af hvert og truede mig med at fratage mig min autorisation. Det blev suppleret med uanmeldte inspektioner på min klinik, hvor embedslægerne uden varsel stod midt i venteværelset med en kuvert med en ransagningskendelse udstedt af samme embedslæger. Man udtog journaler, som cirkulerede i Styrelsen til forargelse for en del af mine patienter, som ikke havde noget ønske om at klage over mig. Der var over 100 sagsakter. Jeg er aldrig blevet kendt skyldig i en patientklagesag.
Jeg begyndte at skrive; først som en dokumentar over de ting, der skete; siden som en slags terapi.  Nogle af de situationer, de satte mig i, var så uvirkelige, at jeg følte behov for at skrive dem ned. Fandt dette virkelig sted? spurgte jeg mig selv. Ja, det gjorde det og min advokat kunne bekræfte situationerne og samtalerne. Jeg skrev og skrev. Jeg fulgte op med fiktioner og ønsketænkning. Tilsidst havde jeg skrevet en roman. Den hedder ”Mine bryster”.

 

 

Lidt om mit professionelle liv Jeg har skrevet 2 romaner