forside   Barnløshed   Gynækologi   Brystundersøgelse   Forskning   Information Privat

       

          

                         Brystcyster - ufarlige                                           Brystknude - vævsprøve skal vise om det er kræft  

Ultralydscanning og klinisk undersøgelse af brysterne

Du vil på klinikken få foretaget en udvidet klinisk undersøgelse, hvor formålet er at klarlægge, om der er mistanke om brystkræft. Den kliniske undersøgelse består blandt andet af en føleundersøgelse (palpation) samt ultralydscanning af brystet.

Der er ingen risiko ved ultralydscanning, og der gives ikke røntgenstråler. Undersøgelsen kan derfor gentages uden begrænsning om nødvendigt. Ultralydscanningen er ikke ubehagelig, og brystet bliver ikke klemt. Den udvidede kliniske undersøgelse tager ca. 20 minutter, hvoraf ultralydscanningen tager 6-10 minutter.
Ultralydsscanning er velegnet til at afsløre brystkræft. Resultaterne fra de første 3030 ultralydsscanninger med klinisk vurdering af brysterne er publiceret i et internationalt tidsskrift i 2011[1]. Resultaterne viser, at denne form for klinisk undersøgelse afslører 89% af de brystkræfttilfælde, der vil blive registreret et år frem.  44% af kræfttilfældene kunne ikke ses på mammografi. Halvdelen kunne ikke føles gennem brystvævet. Det er den første dokumenterede undersøgelse i verden, hvor ultralyd er den primære metode. Undersøgelsens resultater kan læses på min hjemmeside[2].
Der gøres opmærksomhed på, at ikke alle knuder er palpable eller kan ses med ultralydscanning, således er der på nuværende tidspunkt ingen metode der med 100% sikkerhed kan afsløre brystkræft.
Kvinder, hvor der er begrundet mistanke om brystkræft, skal henvises til regionens brystcenter i henhold til DBCG’s retningslinjer[3]  og Sundhedsstyrelsens Pakkeforløb for Brystkræft [4]. De skal have udført en tripletest, som omfatter en klinisk brystundersøgelse, mammografi af brystet og nålebiopsi (finnåls- og/eller grovnålsbiopsi). Disse undersøgelser laver jeg som altovervejende hovedregel ikke på min klinik.
Kvinder over 35 år skal have foretaget mammografi suppleret med ultralydsscanning af brysterne og armhule. Ultralydsscanning af brysterne kan ikke stå alene, såfremt der er mistanke om brystkræft.
Der er begrundet mistanke om brystkræft, hvis der er mærket en suspekt knude i brystet, hvis der er indtrækning af brystvorten eller af huden på brystet, hvis der er eksem eller sår på brystvorten og/eller hvis der er forstørrede lymfeknuder i armhulen.
Kvinder i alderen 50-69 år bør indgå i det landsdækkende tilbud om brystkræftscreening og få foretaget mammografi hvert 2. år. Ultralydsundersøgelse af brysterne erstatter ikke mammografi.
Sundhedsstyrelsen anbefaler mammografi som screeningsmetode til kvinder med en forøget livsrisiko for brystkræft på mere end 20 %. Kvinder i moderat- og højrisikofamilier anbefales klinisk mammografi fra hhv. 40-års og 30-års alderen, indtil de fylder 50 år, hvorefter de kan følge mammografiscreeningsprogrammet med en screeningsmammografi hver 2. år indtil de fylder 70 år. Kvinder i familier med påvist risikogivende BRCA genmutationer anbefales årlig klinisk mammografi fra 30 år - 70 år, herefter screeningsmammografi hvert andet år.
Betaling for ultralydsscanning af brystet er ikke dækket af sygesikringen, og du skal derfor selv betale gynækologen for den udvidede kliniske undersøgelse.
 
Prisen for konsultation med ultralydscanning af brystet er 1200 kr.
cystetømning 700 kr.
 
Suzan Lenz, speciallæge i gynækologi og obstetrik, dr.med.
Lygten 2C, 2400 København NV, tlf. 53 55 56 36/33257000
Dato:                   CPRnr.:                                                                          Underskrift:      


[1]  S Lenz: Breast ultrasound in office gynecology – ten years of experience. European J Ultrasound 32(2011)3-7
[2] www.suzanlenz.dk
[3] Danish Breast Cancer Coorporative Group (DBCG). www.dbcg.dk
[4]  http://www.sst.dk/Udgivelser/2012/Pakkeforloeb%20for%20brystkraeft.aspx - Udgave: Version: 3.0; Versionsdato: 27. juni 2012

_________________________________________________________________________________________________________________
3. januar 2017                                                                                Patientinformation godkendt af Sundhedsstyrelsen