forside   Barnløshed   Gynækologi   Brystundersøgelse   Forskning   Information Privat

 

CURRICULUM VITAE


Suzan Lenz
F 13. juli 1946


1965  Matematisk Naturvidenskabelig Studentereksamen fra Marie Kruses Skole.Resultat 9,2 efter 13-skala.
1966  Almindelig Filosofisk Prøve fra Københavns Universitet. Resultat ug.
1973  Medicinsk Embedseksamen fra Københavns Universitet. Resultat 9,6 efter 13- skala.
1973  ECFMG - Amerikansk Tillægseksamen. Resultat 530 standard scores
1973  A-autorisation
1978  B-autorisation, tilladelse til selvstændigt virke
1988  Speciallægeanerkendelse i Gynækologi og Obstetrik
1989  Forsvaret den Medicinske Doktorgrad
1993-1999 Adminstrerende overlæge ved Privathospitalet Hamlet
1994-1997 Overlægerådsformand ved Privathospitalet Hamlet
1997-2013 Deltidspraksis i gynækologi og obstetrik under sygesikringen
1999-2003 Overlæge ved Fertilitetsklinikken Trianglen
2004-2006 Overlæge ved gynækologisk obstetrisk afdeling, Herlev, ultralydsektionen med onkologisk scanning som specialeområde
2004- Samarbejde med Copenhagen Fertility Center
2006- Fuldtidsbeskæftiget i egen speciallægepraksis
2009 -2010 Konsulent ved Fertilitetsklinikken, Herlev
2010-  Konsulent ved Copenhagen Fertility Center


Index:

Ansættelser – kronologisk    Side 3
Sideløbende ansættelser     Side 3
Administration      Side 4
Redaktionsvirksomhed     Side 4
Fakultetsvirksomhed     Side 4
Tillidshverv      Side 4
Laboratorieaktiviteter     Side 5
Medlemskab af videnskabelige foreninger   Side 5
Studiebesøg      Side 5
Vigtigste kurser     Side 6
Egne kursusarrangementer    Side 6
Undervisning      Side 7
Indspilning og drejebog til  informationsvideofilm Side 7
Fremstilling af mini-atlas'er    Side 7
Informationsartikler     Side 7
Gynækologiske guidelines til DSOG   Side 8
Videnskabelige foredrag     Side 8
Posters       Side 13
Abstracts      Side 13
Videos       Side 13
Host representative     Side 13
Videnskabelige publikationer    Side 16


Ansættelser - kronologisk:
Mdr fra til Hospital, afdeling   charge
_________________________________________________________________________

10 1.8.73 31.5.74 RH, anæstesiologisk   reservelæge
5 1.6.74 31.10.74Sct Josephs Kbhvn, obstet  vikar f reservel
1 1.11.74 30.11.74KH Kbhvn, nefrologisk   vikar f reservel
5 1.12.74 30.4.75 FAC, anæstesiologisk   vikar f reservel
13 1.5.75 31.5.76 KH Kbhvn, kirurgisk 9.    reservelæge/2.reservelæge
25 1.6.76 31.12.78RH, gyn-obstet YB  reservelæge
6 1.8.77 31.1.78 RH, medicinsk P   reservelæge
13 1.1.79 31.1.80 Sct Lukas Kbhvn, kir-gyn 2. reservelæge
6 1.2.80 31.7.80 FAC, gyn-obstet   2. reservelæge
6 1.8.80 31.1.81 RH, gyn-obstet YA  reservelæge
61 1.2.81 30.6.86 RH, Ultralydlab og Genetisk reservelæge
4 1.1.86 30.4.86 Monash University, Australien  visiting teaching fellow
28 1.7.86 31.10.88KKHH, gyn-obstet  1. reservelæge
31 1.11.88 31.12.92Herlev, gyn-obstet  1. reservelæge
14 1.3.89 30.4.90 Kræftens Bekæmpelse  seniorstipendiat
83 1.1.93 30.11.99Hamlet, gyn-fertil  adm overlæge
49 1.12.99 31.12.03Fertilitetsklinikken Trianglen overlæge
17  1.12.04 30.04.06Herlev, gyn-obstet ultralyd   overlæge
3 1.2.09 30.04.09Herlev Fertilitetsklinikken konsulent  

Sideløbende ansættelser:
1977 - 198 Anticonceptionsklinikken Rødegård, Kbhvn.
1976 - 1991 Lægevagten i Helsingør.
1984       Century City Hospital, Los Angeles, USA. Konsulent ved ul-ægaspiration.
1985 - 1986  Ospedale Internazionale, Napoli, Italien. Konsulent ved ul-ægaspiration.
1986 - 1987 Fertilitetsklinikken ved Diakonissestiftelsens Speciallægecenter.
                Konsulent ved start af reagensglasprogrammet.
1991 - 1996   Afdeling for Vækst og Reproduktion, RH. Ultralydscanning af testes.
1997 -  2014 Egen deltidspraksis under sygesikringen
2004 – 2005 Dansk Fertilitetsklinik
2007 -  Nordica Fertilitetsklinik, IVF behandling af egne patienter
2009 - 2009 Konsulent ved Fertilitetsklinikken, Herlev Hospital
2010 -  Konsulent ved Copenhagen Fertility Center
2014 -  Egen gynækologisk praksis for privatpatienter samt brystklinik

 
Administration:
*     Administrerende overlæge ved Privathospitalet Hamlet 1993-99. Opbygning fra grunden af en gynækologisk afdeling samt en fertilitetsklinik.
      Udført Hamlet's første operation: Hysterektomi.
*     Formand for overlægerådet ved Hamlet fra 1994 til 1995 samt maj 96.
*     Konference i Omstilling til Nye Lederroller i Stat, Amt og Kommune, IIR 7.+8. marts 1996, Radisson SAS, København.
*     Medlem af investeringsudvalget privathospitalet Hamlet fra 1995 til 1997.
*     Midlertidig lægelig leder af Privathospitalet Hamlet fra juli 1996 til september 1996.
*     Medlem af kvalitetsledelsen på Hamlet fra 1996-97; Hamlet ISO 9002 certificeret januar1997.
*     Opstart og medlemskab af PR-gruppen på Hamlet (annoncering og PR) fra 1998-99.


Redaktionsvirksomhed:
Fra 1986 ad hoc referee ved International Journal of Andrology, Acta Endocrinologica og Human Reproduction.
Fra 1991-2001  fast referee ved Human Reproduction.
Fra 2004 til 2008 Associate Editor ved European Clinics in Obstetrics and Gynaecology


Fakultetsvirksomhed:
2004 Bedømmer ved PhD arbejdet: Experimental aspects and considerations from early human embryo development and attachment. Af Astrid Pedersen.


Tillidshverv:
Fra 1994 til 1997 sikkerhedsleder, Privathospitalet Hamlet.
Fra 1995 til 1997 medlem af samarbejdsudvalget, Hamlet.
Fra 1999 til 2002 formand for gruppen for Samarbejde, kvalitetssikring og Forskning i gynækologisk speciallægepraksis under DFKO
Fra 2000 til 2003 medlem af sikkerhedsgruppen på fertilitetsklinikken Trianglen
Fra 2000 repræsentant i FAPS (foreningen af praktiserende speciallæger)
Fra 2001 til 2003 suppleant i bestyrelsen for Dansk Fertilitetsselskab
Fra 2004 til 2006 medlem af bestyrelsen for Dansk Fertilitetsselskab
Fra 2001 til 2004 medlem af bestyrelsen i DSOG (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi)
Fra 2001 FAS repræsentant i UEMS (Union Européenne des Médecins Specialistes)
Fra 2001 DSOG’s repræsentant i EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynecology) valgt efter anbefaling fra DFKO
Fra 2002  til 2005 formand for DFKO’s bestyrelse
Fra 2003 tovholder i gynækologisk guideline: mamma
Fra 2004 delegat i UPIGO (Internationalt Union af Praktiserende Gynækologer)
Fra 2004 til 2008 Executive medlem af bestyrelsen i EBCOG (Europæisk medlem)
Fra 2004 til 2009 medlem af FAPS bestyrelse
Fra 2004 Medlem af Fagligt Udvalg under Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis
Fra 2006 formand for Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening
Fra 2007 styregruppen for kvalitetssikring i gynækologisk praksis
2008 Arrangør af møde i UPIGO, København. Chairman på sessionen: Breast screening for office gynaecologists.
2009 til 2014 DFKO´s faglige udvalg for patientklager


Laboratorieaktiviteter:
A. Diabeteslaboratoriet, gynækologisk-obstetrisk afdeling, RH: Opsætning og gennemprøvning af radiokemisk assay til bestemmelse af frie fede syrer i plasma.
B. Reproduktionsbiologisk laboratorium, gynækologisk-obstetrisk afdeling, RH: IVF-teknikker.
C. Centre for Early Human development, Monash University, Melbourne, Australien: Håndtering af museembryoner.
D. Fertilisationsklinikken, Diakonissestiftelsens Speciallægecenter: Swim-up teknik til oprensning af spermatozoer.
E. Reproduktionsbiologisk laboratorium, gynækologisk-obstetrisk afdeling, RH: Fremstilling og gennemprøvning af fertilisationskapsler til intrauterin insemination.
F. Privathospitalet Hamlet: Opbygning og ledelse af IVF-laboratoriet inklusiv nedfrysning af sperm og embryoner.

Medlemskab af videnskabelige foreninger:
Fra 1978, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.
Fra 1980 – 1997 og fra 2001, Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS)
Fra 1990, ESHRE
Fra 1992-2000, Gynækologisk Endoskopiklub
Fra 1992-2000, European Society for Gynaecological Endoscopy, founder member.
Fra 1993, Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation (DFKO)
Fra 1996 - 1999, Dansk Skånsk Selskab for Mandlig Reproduktion
Fra 1997, Dansk Fertilitetsselskab
Fra 1999-2003, NAFA

Studiebesøg:
1982 King's College hospital og Royal Free Hospital, London, samt Bourn Hall Clinic, Cambridge, U.K. Studie af IVF og prænatal diagnostik.
1983 Monash University, melbourne, Australien. Studie af IVF.
1984 Century City hospital og Tyler medical Clinic, Los Angeles, USA. Studie af infertilitetsbehandling.
1989 August og oktober. Sahlgrenska Sjukhuset, Gøteborg. Dyrkning af humane embryoner. Fryseteknik i IVF samt mikroinjektion af humane æg.
1991 Juni og september. Sahlgrenska Sjukhuset. Samme formål.
1992 Fertilitetsklinikken, Ideon Forskerby, Malmø. IVF i privat regi.
1992  Mermaid Clinic, Ebeltoft. Hysteroskopi og laparoskopisk operationsteknik.
1993 Nesbitt Memorial Hospital, Kingston, Pennsylvania, USA. Laparoskopisk kirurgi.
1994 Park Hospital, Nottingham, U.K. Studie af IVF, specielt med hensyn til laboratorieprocedurer.
1995 Harley Street, Prof. Ian Craft. Praktisk deltagelse i perkutan sædaspiration fra epididymis og testis.
1997 Fertilitetsklinikken, Brædstrup.
2004  Rigshospitalets gynækologiske ultralydafdeling med henblik på chorionbiopsi.
2007 Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan. Ultralyd og MR scanning af mammae.
2008 Gynækologiske afdelinger, Islandske Sygehuse: Keflavik, Patreksfjordur, Isafjordur, Akureiri og Reykjavik.
2014 Fertility Unit, Princess Anns Hospital, Southampton, Anecova kapsel til intrauterin dyrkning af oocyter og spermatozoer.


Vigtigste kurser:
I alle årene 4-6 kurser eller kongresser årligt for relevante gynækologisk obstetriske eller fertilitetsrelaterede emner.
Desuden kurser i administration, patentering og statistik


Egne kursusarrangementer:
1993 Behandling af barnløshed.  Foredragsdag for foreningen af ufrivilligt barnløse.
        Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg.
1993 Laparoskopisk gynækologisk kirurgi. Hovedarrangør af 2 dages symposium med live-transmitteret operation med operatør Harry Reich, US, 
 i samarbejde med Glostrup, Herlev og Hvidovre. Afholdt på Hamlet. Medoperatør.
1993 Homolog insemination. Behandling af infertile par med mandens ege  sæd. Arrangeret i samarbejde med Cryos. Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg.
1993 Workshop i mikroinjektion af humane oocyter  Arrangeret i samarbejde med Serono. Afholdt på Hamlet.
1997 Møde om kvinder og inkontinens.  Arrangeret i samarbejde med Dansk Inkontinensforening. Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg.
1997 Fertilitetsklubmøde om mandlig infertilitet. Arrangeret i samarbejde med
 Organon. Afholdt på Hamlet. Inkluderende eget indlæg.
1999 Cetrotidemøde med eksperter fra Asta Medic..  Arrangeret i samarbejde med Serono. Afholdt på Hamlet.
2000 Ultralydscanning af mammae i gynækologisk speciallægepraksis.  Arrangeret i samarbejde med Siemens. Afholdt på Siemens. Inkluderende eget indlæg.
2001 Kursus i infertilitet.. Serono workshop. Afholdt på  Sofienberg 1.-3. november 2001.
 Inkluderende egne indlæg.
2003  Gestageners virkninger på forskellige organer. Klubmøde for praktiserende gynækologer. Inkluderende eget indlæg om mamma og gestagener. Comwell, Holte.
2005 Certificering i praktisk ultralydscanning af testes og/eller mammae. Undervist gynækologen i dennes praksis ved at scanne patienter. 5 kurser afholdt.
 Arrangeret i samarbejde med DFKO.
2005 Undervisning i praktisk udførelse af HSU. Undervist gynækolog i dennes praksis ved at udføre proceduren på praksis' fertilitetspatienter
2006 Live ultrasound scanning of mamma. 2 Workshops in The 19th EBCOG European   Congress of Obstetrics and Gynaecology. Torino, Italien.   
2006 Certificering i praktisk ultralydscanning af testes og/eller mammae. Undervist gynækologen i dennes praksis ved at scanne patienter. Arrangeret i samarbejde med DFKO.


Undervisning:
Siden 1977 omfattende undervisningsaktivitet for jordmødre, sygeplejersker og læger. Nationalt og internationalt.
Kurserne omfattende hormonerlære, gynækologi, ultralydscanning af testes, mamma, livmoder og ovarier samt fostre.
En del kurser i IVF metoder og ultralydvejledte punktur teknikker
1990 Lægelig vejleder ved projektet: Andreasen, Christensen, Jørgensen, Larsen & Olasen: Klassificering af forstadier til testikelkræft ved hjælp af teksturanalyse af
ultralydbilleder, Aalborg Universitetscenter, Institut for elektroniske systemer.
1991-92  Klinisk lektor ved gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev.
1997-9 A-kursus for vordende gynækologer: mandlig infertilitet, ultralydscanning af scrotum. Delkursus i fertilitet og infertilitet. Herlev.
2016 11.-13. august. EAA Course in male subfertility (SAF+DAS+European Academy of Andrology. Ultrasound of the Testis. Teoretisk undervisning samt hands-on.
2007-2015 DUDS basiskursus i ultralyd. Gynækologisk ultralyd. 3 gange årligt.

Indspilning og drejebog til informationsvideofilm:
1) Suzan Lenz: Ultrasonically guided oocyte collection, 1982.
2) Jørgen Glenn Lauritsen & Suzan Lenz: Ægtransplantation på Rigshospitalet, 1982.
3) Suzan Lenz: Ultralydscanning af testiklerne med henblik på kræftforstadier, 1989.
4) Suzan Lenz: Ultralydscanning af scrotum. Undervisningsvideo for fertilitetslæger.


Fremstilling af mini-atlas'er:
SCAN-BOARD for the testis, 1997
SCAN-BOARD for the epididymis, 1997
SCAN-BOARD for the endometrium, 1997


Informationsartikler:
1) Lægemagasinet for Praktiserende Læger og Dit Lægemagasin: Felding & Lenz:
Blødningsforstyrrelser hos kvinder, 1994, juni, ss 30-34 og 8-12.
2)Familieavisen: Felding & Lenz: Ultralydscanning af kvindens underliv. Nr 8/94, s 28.
3) Familieplanlægning – Information og debat: Lenz: Dårlig sædkvalitet og carcinoma in situ testis. December 1996, ss 1-2.
4) Krop & Kvaler. Undervisningsministeriets informationshefter for unge. Lenz: En månedlig smerte, 1999, genoptrykt 2001.
5) Lenz: IVF- og ICSI-behandling for barnløshed. Internetartikel for sundhedspersonale i www.medicus.dk under Netværk for læger, 1999.
6) Lenz: Ultrasound in ART. www.fertilityschool.dk. Internet undervisningsprogram i fertilitet, 2001.
7) Lenz: Vaginal ultrasound: how to get started. Eur Clinics Obstet Gynaecol 2(2006)47-50.


Gynækologiske guidelines:
Tovholder i følgende guidelines under Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi:
A) Mammografi
B) Mastalgi
C) Ultralydscanning af mammae
D) Manuel undersøgelse af mammae
E) Mammabiopsier og triple test
F) Mammacyster, abscesser og papilsekretion
G) Atypi og HPV


Deltager i følgende guidelines:
A) Gynækologisk ultralydscanning
B) Prolaktin
C) Puerperale infektioner
D) Mandlig infertilitet


Videnskabelige foredrag:
The effect of Ritodrine on carbohydrate and lipid metabolism in normal and diabetic women.
Diabetic Pregnancy Study Group, 1978, Dubrownik, Jugoslavien.

Collection of human oocytes for in vitro fertilization by ultrasonically guided follicular puncture.
IVth Reinier de Graaf Symposium, 1981, Nijmegen, Holland.

Opsamling af oocyter til in vitro fertilisation ved ultralydvejledt percutan punktur.
Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs Efterårsmøde, 1981, Gentofte.

Perkutan aspiration av oocyter med hjälp av ultraljudsteknik.
Västsvenska Gynekologsälskapets Värmöte, 1982, Göteborg, Sverige.

Ultrasonically-guided percutaneous aspiration of human oocytes.
Third Meeting of the World Federation for Ultrasound in Medicime and Biology, 1982, Brighton, England.

Ultrasound morphology of preovulatory follicles in stimulated cycles: Correlation with microscopically appearance of the aspirate.
Human In Vitro Fertilization and Early Embryo Development, 1983, Bari, Italien. Inviteret foredrag.

Ultrasonically guided percutaneous aspiration of human follicles.
Samme møde som ovenstående.

Ultrasonically guided aspiration of human oocytes.
3rd International Congress on Interventional Ultrasound, 1983, Herlev.

Ultrasonically guided aspiration of human oocytes.
Thirteenth Annual Meeting of Society for Ultrasound in Medicine, 1983, Melbourne, Australien.
Inviteret foredrag.

Ultrasonically guided collection of oocytes.
Queen Victoria Medical Hospital, 1983, Melbourne, Australien.
Inviteret foredrag.

Ultrasonically guided aspiration of human oocytes under local anesthesia.
Century City Hospital, 1984, Los Angeles, USA.
Inviteret foredrag.

Human in vitro fertilisation. Monitorering og ægopsamling ved hjælp af ultralyd.
Fællesmøde for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, 1984, Herlev.

Eeguthenting, status i de nordiske grupperna.
5. Nordiske Konferanse om Assistert Fertilisering, 1988, Trondheim, Norge.

Is the corpus luteum after ovulation induction normal ?
Nordisk Forening for Obstetrik og Gynekologi XXVI Kongres, 1988, Trondheim, Norge.

Ultrasonic detection of estradiol receptor blockage in the endometrium by Clomiphene.
Samme møde som ovenstående.

In vitro fertilisering med hjælp af ultralydvejledt punktur, præsentation af disputats arbejde, 1989, Gentofte.

Testikelscanning. Ultralydtekstur og tolkning.
Fællesmøde for urologisk afdeling og røntgen afdeling, BBH, 1989, BBH.
Inviteret foredrag.

Embryo-endometrial interactions in mouse, cow and human.
IV Simposio Biologia della Riproduzione e Concepimenti Assistiti, 1989, Bologna, Italien.
Inviteret foredrag.

Ultralydscanning af testes med henblik på carcinoma in situ forandringer.
Grand rounds, urologisk afdeling Herlev, 1990, Herlev.
Inviteret foredrag.

Teksturanalyse af ultralydscanning af testes.
Institut for Elektroniske Systemer, 1990, Ålborg.
Inviteret foredrag.

Capsules for intrauterine incubation of oocytes and spermatozoa and subsequent spontaneous release of embryos.
VIIth Reinier de Graaf Symposium, 1990, Maastricht, Holland.
Inviteret foredrag.

Faldgruber i gynækologisk ultralydscanning, specielt med henblik på ovarier.
Fællesmøde for gynækologisk-obstetrisk afdeling og ultralydlaboratoriet, 1990, Herlev.
Inviteret foredrag.

The diagnostic value of preoperative ultrasound examination in patients admitted under  suspicion of a testicular tumor.
International Testicular & Prostatic Cancer Conference, 1990, Toronto, Canada.

Ultrasonic appearance of non-tumor-bearing testes in men with germ cell cancer.
Samme møde som ovenstående.

Ultralydscanning af testis cancer og carcinoma in situ testis.
Urologisk afdeling, BBH, 1991, BBH.
Inviteret foredrag.
  
Den diagnostiske præcicion af ultralydscanning for tumor testis.
Urologisk afdeling, Glostrup, 1991, Glostrup.
Inviteret foredrag.

Udvikling af ovariescanning og teknik ved follikelpunktur.
Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation, 1991, Siemens Ballerup.
Inviteret foredrag.
 
IVF i speciallægepraksis - nye perspektiver.
Samme møde som ovenstående.
Inviteret foredrag.

Ultrasonic appearance of non-tumor-bearing testes in men with germ cell cancer.
6th World congres in Ultrasound, 1991, Kbhvn.
  
Degradable capsules for intrauterine insemination and incubation.
XIII World Congress of Gynaecology & Obstetrics, 1991, Singapore.
Inviteret foredrag.

Danskernes helbredstilstand frem mod år 2010 og årsagerne hertil.
Rotary, 1992, Ballerup.
Inviteret foredrag.

Imaging af testes og epididymis.
Dansk Urologisk Selskabs E-kursus i Andrologi og Erektiv Dysfunktion, 1993, RH.
Inviteret foredrag.
Fra follikelpunkturens barndom.
Aftenmøde i forbindelse med A-kursus for kommende gynækologer, 1993, København.
Inviteret foredrag.
 
Bivirkninger ved hormonstimulation.
Foreningen for Ufrivilligt Barnløse, 1994, Herlev Bibliotek.
Inviteret foredrag.
 
Ultrasound in andrology.
European Academy of Andrology site visit, 1994, Rigshospitalet.
Inviteret foredrag.

Behandling af barnløshed.
Foreningen af Ufrivilligt Barnløse, 1995, Privathospitalet Hamlet.
Inviteret foredrag.
 
Screeening for CIS testis med ultralyd.
Ciconia, 1995.
Inviteret foredrag.

Screening for carcinoma in situ testis in infertile men.
XI Nordiske IVF-kongres, 1997, Sunne, Sverige.
Inviteret foredrag.
 
Screening for carcinoma in situ testis med ultralydscanning.
Urologisk Selskabs Årsmøde, 1997, Rigshospitalet.
 
Investigation of the subfertile male by ultrasonography of the testes with special emphasis on  the diagnosis of carcinoma in situ.
NAFA Annual Meeting 1997, Skejby.
Inviteret foredrag samt live scanning.
 
Metoder for kunstig befrugtning - manden i centrum.
Gentofte Rotary Klub, 1997, Skovshoved.
Inviteret foredrag.
 
Samlede danske IVF-resultater for 1996.
Dansk fertilitetsselskabs årsmøde, Januar 1998, Odense.
Inviteret foredrag.
 
Fertilitet, reproduktion.
Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi’s 100 års jubilæum 1998, København.
Inviteret foredrag.
  
Det lægeetiske ansvar for det genetiske.
Dansk fertilitetsselskabs Årsmøde, marts 2000, Odense.
Inviteret foredrag.
  
Antagonistanvendelse i kort cyklus.
Dansk Fertilitetsselskabs Årsmøde, marts 2002, Svendborg.
   
Ultralydscanning af mammae og indvirkning af gestagener.
Klubmøde for pratiserende gynækologer, september 2003, Comwell, Holte.
Møde arrangeret i samarbejde med andre gynækologer i amtet.
  
Ultralydscanning og udredning af mænd med sædkoncentration < 2 mill/ml.
Dansk Fertilitetsselskabs Årsmøde, marts 2004, Klarskovgård, Korsør.
  
Office Ultrasound.
Workshop: Breast cancer.
The XVIIIth European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 2004, Athen.
Inviteret foredrag.

Basic Breast Ultrasound.
Oplæg til Hands-on training med efterfølgende live instruktion
The 19th EBCOG European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Torino, Italien.   

Management of breast disease: what is the role of the gynaecologist? Evidence of the mostly used methods for screening.
EMAS 7th European Congres on Menopause. 3 – 7 June 2006, Istanbul.

Ultralydscanning af mammae som en del af den gynækologiske undersøgelse.
DUDS Årsmøde april 2008

Office approach for breast cancer detection by ultrasound.
UPIGO, 20.-22. juni 2008, København

Follicular count is easy, inexpective and reliable!
Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, 27.-30.November 2008, Paris
Inviteret foredrag.

Patient friendly approach to oocyte pick-up procedure.
XIX Nordic IVF Meeting, 5-8 August 2009, Nyborg Strand

Mamma – hvilken værdi har undersøgelsesmetoderne?
Vesterbro-Frederiksberg Lægeforening, 17. Maj 2010, Privathospitalet Hamlet

Posters:
Felding, Lenz & Kabell-Kjær: Intrauterine insemination without hormone therapy.
4th World Congress of Gynecological Endocrinology, 1995, Madonna di Campiglio, Italy.

Iversen & Lenz: Percutaneous ultrasound guided radiofrequency thermal ablation for uterine fibroids: A new gynecologic approach.
Forskning 2007, Gynækologisk Obstetrisk Afd., Herlev Hospital.
  
Abstracts:
Lenz & Hay-Schmidt: IVF treatment using goserelin depot.
14th Annual Meeting of The European Society of Human Reproduction and Embryology, 1998, Göteborg.

Hay-Schmidt & Lenz: A successful treatment of oligozoospermic male-factor couples using a simplified routine IVF.
Samme møde.


Videos vist:
Videofilmen: Ultrasonically guided oocyte collection by Suzan Lenz, er vist ved:

1984 III World Congress of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer,Helsinki, Finland.

1984 In Vitro Fertilization and Embryo Transfer - Clinical and Research aspects, Edinburgh, Skotland.

1985 Third Scandinavian IVF Meeting, Geilo, Norge.


Host representative.

1998, Andrology in the nineties, Genk, Belgien.

1998, 14th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Göteborg, Sverige. Chairman på sessionen: Andrology 3: Sperm assessment.
      Member of group for evaluation Paramedical Award. 2 accepted abstracts.

1999, 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Sydney, Australien.

1999, 15th Annual meeting of the European Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE), Tours, Frankrig.

1999, Art, Science and Fiction, The Second International Alpha Congress, København.

1999, The First Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Prag, Czekiet.

2000, Endocrine Basis of Reproductive Function, Ferring Symposium,Tampa, Florida.

2000, Ferring Symposium, Fertilitet. Korsør.

2000, XIII Nordic IVF Congress, Island.

2000, Robert G. Edwards at 75, Venedig, Italien.

2001, Ferring Symposium, Fertilitet, Korsør.

2001, Breast Imaging 2001, The 3rd International Breast Imaging Update, 12th International Congress on the Ultrasonic Examination of the Breast, Venedig, Italien.

2001, The Second World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Paris.

2001, 3rd Amsterdam menopause Symposium, Holland.

2002, XIV Nordic IVF Meeting Lillehammer 3-6 January 2002, Norge.

2002, Advances in infertility treatment, Florida Meeting 2002

2002, Ferring symposium om infertilitet

2002, Dansk fertilitetsselskabs årsmøde

2002, DSOG’s forårsmøde 2002

2002, 17th European Congress of Obstetrics and Gynaecology EAGO/EBCOG, Prag.

2002, The Nordic Federation of Societies of Obstetricians and Gynecologists (NFOG) XXXIII Congress, Umeå, Sverige

2002, Hindsgavl, Guidelines i gynækologi

2002, The 3rd World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Washington, D.C., USA

2003, Menopausekongres, Amsterdam

2003, Hindsgavl, Guidelines i gynækologi

2003, 15th European Congress of Ultrasound, Bellacenteret

2003, ESHRE, Madrid

2003, XV Nordic IVF Meeting, Helsingør

2003, XVII FIGO World Congress, Santiago, Chile

2004, Updates in Infertility Treatment 2004, Marco Island, Florida

2004, Fourth World Congress on Ovulation Induction, Bologna, Italien

2005, 1st Scandinavian Advances in ART, Copenhagen

2005, EMAS master class workshop, Brussels, Belgien

2006, 9th International Congress on Interventional Ultrasound, Herlev Hospital

2007, Understanding the role of LH: myths and facts, Hamborg

2007, EUROGIN, Monaco

2010, Euroson 2010, 22nd Congress of EFSUMB, 10th International Congress on Interventional Ultrasound, København

Videnskabelige artikler og studier: Se under Videnskabelige publikationer.

Betaling Beliggenhed Links Praktisk erfaring CV Videnskabelige publikationer