forside   Barnløshed   Gynækologi   Brystundersøgelse   Forskning   Information Privat

Klinikkens indehaver

Foretog som den første i Verden ægudtagning ved hjælp af ultralydscanning. Det var i 1980. Før den tid blev æggene taget ud ved laparoskopi (kikkertoperation)

 

Ved de første ægudtagninger med ultralyd, blev der scannet og stukket gennem huden på maven.

tog æggene ud ved den behandling, der førte til Danmarks første reagensglasbarn, som blev født i 1983. Det var den metode, som blev brugt ved den første fødsel på verdensplans efter ægudtagning med ultralyd. 

var den første i Danmark til at følge æg-blærenes vækst med ultralydscanning og den første til at følge livmoderslimhindens vækst gennem menstruationscyklus

 

Livmoderslimhinden (mellem pilene) som den ser ud ved ultralydsscanning før ægløsning.

 

Follikel (ægblære) lige før ægløsning. Ses mellem pilene og er 19 mm. i tværmål.

har udviklet en metode til screening for testikelkræftforstadier

 

Ultralydsprint af normal tekstikel.

 

Ultralydsprint af "risiko tekstikel" . Den er mindre, mørkere og med hvide prikker, sammenlignet med den normale.har forsket i scanning af bitestiklen

udviklede en befrugtningskapsel, til at lægge op i livmoderen efter at æg og sædceller var deponeret i den. Metoden blev afprøvet, men resulterede ikke i graviditet

 

2 befrugtningskapsler med forskellig vægtykkelse; begge er 1,5 cm. lange.forsøgte som den første i Verden at føre æggene tilbage ved punktur gennem maven (Australien 1986)

har taget medicinsk doktorgrad i IVF behandling

 

Forsker akuelt i ultralydsscanning af brystet og i samarbejde med Århus og Herlev Universitetshospitaler i undersøgelse for HPV i brystkræft væv: Brystkræft skyldes IKKE livmoderhalskræftvirus! Se publikation 67.

 

 


Videnskabelige publikationer

1. S Lenz, C Kühl, P Wang, L Mølsted-Pedersen, H Ørskov & O Faber: The effect of Ritodrine on carbohydrate and lipid metabolism in normal and diabetic pregnant women. Acta Endocrinol 92(1979)669-79.

2. S Lenz: Observation af patienter med lette kranietraumer - en analyse af visitationsgrundlaget. Ugeskr for Læger 142(1980)2048-51.

3. S Lenz, C Kühl, P Horness & C Hagen: Influence of lactation on oral glucose tolerance in the puerperium. Acta Endocrinol 98(1981)428-31.

4. S Lenz & J Nielsen: Pyometra som senkomplikation til strålebehandling. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning marts 1981, 179-80.

5. S Lenz, J Lauritsen & M Kjellow: Collection of human oocytes for in vitro fertilization by ultrasonically guided follicular puncture. Lancet i(1981)1163-4.

6. S Lenz: Follikelscanning ved infertilitetsbehandling. Ugeskr for Læger 144(1982) 2696-8.

7. S Lenz, J Lauritsen & M Kjellow: Collection of human oocytes for in vitro fertilization by ultrasonically guided follicular puncture. In: Follicular Maturation and Ovulation, eds Rolland, van Hall, Hillier, McNatty & Schoemaker, pp 338-41. Excerpta Medica, Amsterdam, Oxford, Princeton 1982. Requested publication.

8. S Lenz & J Lauritsen: Ultrasonically guided percutaneous aspiration of human follicles under local anesthesia: A new method to collect oocytes for in vitro fertilization. Fertil Steril 38(1982)673-7.

9. J Lauritsen, S Lindenberg & S Lenz : Instruments for in-vitro fertilization and embryo transfer. Dan Med Bull 30(1983)176-80.

10. S Lenz, J lauritsen & S Lindenberg: Significance of the ultrasonic morphology of preovulatory ovarian follicles prior to in vitro fertilization. Acta Eur Fertil 14(1983)305-10.

11. J Lauritsen, S Lenz & S Lindenberg : Dansk barn født efter in vitro fertilisation og embryooverførsel. Ugeskr for Læger 145(1983)3973-6.

12. S Lenz, J Lauritsen & S Lindenberg: Valeur de la morphologie échographique des follicules ovariens en phase préovulatoire avant fécondation in vitro. Contraception-fertilité-sexualité 12(1984)803-7. Requested publication.

13. S Lenz : Ultrasonically guided aspiration of human oocytes. UMB 10(1984)625-8. Requested publication.

14. S Lenz: In vitro fertilisations procedurer ved Monash University, Melbourne, Australien. Rapport fra et studiebesøg i oktober 1983. Ugeskr for Læger 146(1984)
822-3.

15. S Lindenberg, J Lauritsen & S lenz: In vitro fertilization as an out-patient procedure. Recent progress in human in vitro fertilization (1984)299-303. COFESE, Italy. Requested publication.

16. S Lenz, J Bang, J Lauritsen & S lindenberg: Ultrasonically guided aspiration of oocytes for in vitro fertilization using a plain needle and syringe under local anesthesia. Infertility 7(1984)121-31.

17. S Lenz: Ultrasonic study of follicular maturation, ovulation and development of corpus luteum during normal menstrual cycles. Acta Obstet Gyn Scand 64(1985)15-20.

18. S Lindenberg, J Lauritsen & S Lenz: Ectopic pregnancy and spontaneous abortion following in-vitro fertilization and embryo transfer. Acta Obstet Gyn Scand 64(1985)31-4.

19. S Lenz: Ultrasonic-guided follicle puncture under local anesthesia. J Vitro Fert Embryo Transfer 1(1984)239-43. Requested publication.

 
20. S Lenz, G Detlefsen, C Rygaard & L Vejerslev: Isotonic dextrose and isotonic saline as solvents for intravenous treatment of premature labour with ritodrine. J Obstet Gynaecol 5(1985)151-4.
 
21. S Lenz, T Lund-Hansen, J Bang & E Christensen: A possible prenatal evaluation of renal function by amino acid analysis on fetal urine. Prenatal Diag 5(1985)259-67.
 
22. S Lindenberg, M Nielsen & S Lenz: In vitro studies of human blastocyst implantation. Ann NY Acad Sci 442(1985)368-74.
 
23. S Lenz: Ultrasonically guided aspiration of human oocytes. In: Interventional Ultrasound, eds Holm & Kristensen, pp 117-21. Munksgaard, Copenhagen 1985. Requested publication.

24. S Lenz: percutaneous oocyte recovery using ultrasound. Clin Obstet Gynaecol 12(1985)785-98. Requested publication.

25. S Lenz & J Bang: Transvesical/transuterine collection of oocytes by ultrasound. J Vitro Fert Embryo Transfer 3(1986)259-60.
 
26. S Lindenberg, P Hyttel, S Lenz & P Holmes: Ultrastructure of the early human implantation in vitro. Human Reprod 1(1986)533-8.
 
27. S Lenz: Ultrasonically guided oocyte collection. Contenta serono 2(1986)44-6.
 
28. K Petersen, C Fehilly, S Lenz, S Lindenberg, V Brocks, S Smidt-Jensen, A Byskov, A Andersen, J Bang & J Starup: Kvindelig infertilitet behandlet med in vitro fertilisation og embryo transplantation. Ugeskr for Læger 148(1986)1325-7.
 
29. S Lenz, J Leeton & P Renou: Tranvaginal recovery of oocytes for IVF using ultrasound. J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987)51-5.
 
30. S Lenz & J Leeton: Evaluating the possibility of uterine transfer by ultrasonically guided transabdominal puncture. J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987)18-22.
 
31. S Lenz, J Leeton, P Rogers & A Trounson: Transfundal transfer of embryos using ultrasound. J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987)13-7.
 
32. S Lenz, A Giwercman, N Skakkebæk, E Bruun & C Frimodt-Møller: Ultrasound in detection of early neoplasia of the testis. International J Androl 10(1987)187-90.
 
33. E Bruun, C Frimodt-Møller, A Giwercman, S Lenz & N Skakkebæk: testicular biopsy as an outpatient procedure in screening for carcinoma-in-situ: complications and the patient's acceptance. International J Androl 10(1987)199-202.
 
34. S Lenz, S Lindenberg, C Fehilly & K Petersen: Are Ultrasonic-guided follicular aspiration and flushing safe for the oocyte ? J Vitro Fert Embryo Transfer 4(1987)159-61.
 
35. H Jensen, K Petersen, S Lenz, L Illum & C Rygaard-Olsen: Life-threatening haemorrhage from uterine vascular abnormality. Acta Obstet Gynecol scand 67(1988)363-5.
 
36. K Nissen, S Lenz, S Sørensen & K Christensen: Ovarian cysts in women with chronic inflammatory bowel disease. Acta obstet Gynecol Scand 67(1988)237-40.
 
37. S Sørensen, S Lenz & J Karlsen: Obstetric behavior and sonographic uterine characteristics of oligomenorrheic women. Acta Obstet Gynecol Scand 67(1988)447-53.
 
38. S Lenz: In vitro fertilization treatment using ultrasonic guided puncture. Lægeforeningens Forlag 1988. Disputatsarbejde. Dan med Bull 36(1989)223-35.
 
39. G Kovacs, C King, I Cameron, L Cushnahan, C Wood, J Leeton, P Renou, P Shekleton & S Lenz: A Comparison of vaginal ultrasonic-guided and laparoscopic retrieval of oocytes for in vitro fertilization. Asia-Oceania J obstet Gynaecol 16(1990)39-43.
 
40. S Lenz & S Lindenberg: Is the corpus luteum after ovulation induction normal ? J Clin Ultrasound 18(1990)155-9.
 
41. S Lenz & S Lindenberg: Ultrasonic evaluation of endometrial growth in women with normal cycles during spontaneous and stimulated cycles. Human Reprod 5(1990)377-81.
 
42. S Lenz: Capsules for intrauterine incubation of oocytes and spermatozoa and subsequent spontaneous release of embryos. In: From ovulation to implantation, eds Evers & Heineman, pp 309-12. Excerpta medica, Amsterdam, New York, Oxford 1990. Requested publication.
 
43. S Lenz, S Lindenberg, K Sundberg, L Hamberger & A Sjøgren: Intrauterine capsules for incubation of gametes and subsequent release of embryos. J Vitro Fert Embryo Transfer 8(1991)265-71.
 
44. S Lenz, S Lindenberg, K Sundberg, A Andersen, P Horness, J Starup, C Andersen, S Jensen & A Hay-Schmidt: Intrauterine fertilization capsules - a clinical trial. J Vitro Fert Embryo Transfer 8(1991)272-5.
 
45. S Lenz: Cancer of the testicle diagnosed by ultrasound and the ultrasonic appearance of the contralateral testicle. Scand J Urol nephrol Suppl 137(1991)135-8. Requested publication.
 
46. S Lenz, S Lindenberg & K Sundberg: Gamete intrauterine transfer. In: Assisted reproduction, eds hamberger & Wikland, pp 339-49. Baillière Tindall, London 1992. requested publication.
 
47. S Lenz: Degradable capsules for intrauterine insemination and incubation; a substitute for IVF ? In: Fertility, sterility and Contraception, eds Teoh, Ratnam & Macnaughton, pp 209-16. Parthenon Publishing 1993. Requested publication.
 
48. S Lenz, A Giwercman, A Elsborg, K-H Cohr, J Jelnes, E Carlsen & N Skakkebæk: Ultrasonic testicular texture and size in 444 men from the general population. Eur Urol 24(1993)231-8.
 
49. A Giwercman, S Lenz & N Skakkebæk: Carcinoma-in-situ in atrophic testis selected for biopsy by abnormal ultrasound pattern. Br J Urol 72(1993)118-20.
 
50. S Lenz, J Thomsen, A Giwercman, N Hertel, J Hertz & N Skakkebæk: Ultrasonic texture and volume of testicles in infertile men. Human Reprod 9(1994)878-881.
 
51. S Lenz, N Skakkebæk & N Hertel: Abnormal ultrasonic pattern in contralateral testes in patients with unilateral testicular cancer. World J Urol 14(1996)55-58.
 
52. P Petersen, S Lenz, A Giwercman, P Sommer & N Skakkebæk: Carcinoma in situ testis, fundet ved UL-scanning, hos infertile mænd. Ugeskr for Læger 159(1997)3962-3963.
 
53. A Loft, K Petersen, A Mikkelsen, J Grinsted, F Hald, J Hindkjær, K Nielsen, P Lundstrøm, A Gabrielsen, S Lenz, P Hornnes, S Ziebe, H Ejdrup, A Lindhard, Y Zhou & A Andersen: A danish national cohort of 730 infants born after intracytoplasmatic sperm injection (ICSI) 1994-1997. Human reprod 14(1999)2143-2148.
 
54. M Holm, S Lenz, E de Mütz & Skakkebæk N:  Microcalcifications and carcinoma in situ of the testis. BJU International 87(2001)144-9.
 
55. S Lenz: Testicular Microlithiasis. Radiology  223(2002)582-3. Letter.
 
56. S Lenz: Detecting breast cancer: evidence for the significance of the mostly used methods.Eur Clinics Obstet Gynaecol 1(2005)171-6.

57. S Lenz: Office Ultrasound screening for breast cancer. J Med Ultrasound 13(2005)153.

58. L Westergaard, Q Mao , M Krogslund, S Sandrini, S Lenz S & J Grinsted: Acupuncture on the day of embryo transfer significantly improves the reproductive outcome in infertile women. A prospective, randomized trial. Fertil Steril 85(2006)1341-6.
 
59. L Westergaard, Q Mao , M Krogslund, S Sandrini, S Lenz S & J Grinsted: Positive effects of acupuncture in assisted reproductive technologies are not mediated by changes in ovarian and endometrial production of estradiol, progesterone, and placental protein 14. Fertil Steril 85(2006)1368-9.

60. S Lenz: Gynecology. In Basics of clinical ultrasound. Pp 149-56. Eds. M Høgholm Pedersen, M Bachmann Nielsen & B Skjoldby. UltraPocketBooks 2006, Copenhagen

 61. S Lenz: Vaginal Ultrasound: how to get started. European Clinics Obstet Gynaecol 2(2006)47-50.

62. S Lenz:The role of uterine straightening by passive bladder distension. In: Embryo Transfer, ed Gautam Allahbadia, pp172-77. Jaypee Brothers Medical Publishers LTD, New Delhi 2008. Requested publication.
 
63.  S Lenz & A Giwercmann: Carcinoma-in-situ of the testis – is ultrasound of the testes useful as a screening method? J Med Ultrasound 16(2008)256-67.
 
64. H Iversen & S Lenz: RFA af uterine fibromer. Ongoing study, see posters.
 
65. S Lenz: Breast ultrasound in office gynecology – ten years of experience. European J Ultrasound 32(2011)3-7.

66. S Lenz:  Ultrasound is a Superior Imaging Modality to Detect Early-Stages of Breast Cancer rather than a Supplement to Mammography. Austin J Cancer Clin Res 2(8)(2015)1063-5.

67. Simonsen S, Blaakær J, Steiniche T, Høgdall E, Jensen SG, Hammer A, Balslev E Strube ML, Knakkergaard H, and Lenz S: Evidence of No Association Between Human Papillomavirus and Breast Cancer. Front. Oncol. 8(2018)209.

Forskning af værdien af ultralydscanning af brystet